Araç Plaka Sorgulama

Plaka Sorgulamanın nasıl yapılacağını hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Trafik Ceza Sorgulama

Trafik Ceza Sorgulama Ceza puanı sorgulama, Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.

Trafikte kanunlara aykırı yapılan bir fiil eylemler, kanunlar tarafından belirlenmiş olan ceza esaslarına göre ceza puanları verilir. Trafikte ceza puanı aldığı tarihten geriye bir yıl içinde 100 ceza puanı alan sürücünün ehliyet 2 ay alınır ve tekrar eğitime tabi tutulur.

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.